StubHub International-gebruikers die evenementen bijwonen tijdens de COVID-19-pandemie. moeten zich houden aan beleid ten aanzien van social distancing en volksgezondheid (bijvoorbeeld mondkapjes dragen, handen wassen, geen verhoging of koorts hebben, enzovoort), zoals vereist door de locatie. 


Dit beleid wordt opgelegd door de locatie en is aan verandering onderhevig. Als je de toegang wordt geweigerd of je bij het evenement weggestuurd wordt omdat je je niet aan dit beleid houdt, ontvang je geen creditering of terugbetaling voor je bestelling. 


BELANGRIJKE MEDEDELING: vanwege de huidige epidemiologische situatie hebben veel landen een geldig COVID-19-paspoortcertificaat nodig dat bewijs van volledige vaccinatie toont om de locatie te betreden en/of een negatieve Covid-test vlak voor het bijwonen van het live evenement. Lees het beleid van elk land zorgvuldig door voordat je een kaartje koopt of een evenement bijwoont.


Door het evenement bij te wonen neem je het risico te worden blootgesteld aan COVID-19. Het is mogelijk dat men je als entreevoorwaarde voor het evenement vraagt een verklaring te tekenen waarin je de locatie, de artiest, de sportbond of het team vrijstelt van aansprakelijkheid. 


De locatie of de organisator van het evenement kan je naar eigen goeddunken een andere stoel toewijzen om voor social distancing te zorgen. Het stoelnummer kan daarom afwijken van het stoelnummer dat op je ticket wordt vermeld.


Betrokken bestellingen 

Als een team, een locatie of een organisator van een evenement een ticket ongeldig maakt om een andere reden dan een fout van de koper, behandelen we de bestelling als geannuleerd.Als een bestelling wordt geannuleerd

  • StubHub International annuleert betalingen aan de verkoper die in behandeling zijn (of vordert de betaling terug als al is betaald)
  • De koper wordt volledig terugbetaald
  • In overeenstemming met ons beleid voor niet-doorgegane bestellingen zijn er geen consequenties voor verkopers, maar we kunnen ze wel vragen bewijs te sturen dat hun tickets zijn geannuleerd. Zie beleid voor geannuleerde evenementen voor meer informatie.
  • Als de primaire leverancier de tickets van de verkoper niet ongeldig heeft gemaakt en/of de verkoper dit niet kan bewijzen,  maar de bestelling niet door laat gaan, zijn er consequenties voor de verkoper, zoals beschreven in ons beleid voor niet-doorgegane bestelllingen.

Opmerking: de verkoper moet ons informeren over stoelwijzigingen. Als de verkoper dat niet doet, kunnen we bestellingen annuleren en kosten in rekening brengen, zoals beschreven in onze Gebruikersovereenkomst.

 


Beleid van landen ten aanzien van volksgezondheid en reizen 

StubHub International-gebruikers die tickets kopen tijdens de COVID-19-pandemie moeten voldoen aan beleid   ten aanzien van reizen en volksgezondheid dat geldt in hun land van herkomst en hun bestemmingsland. Dit beleid geldt voor klanten die vanuit een ander land reizen of die binnen hetzelfde land reizen tussen verschillende steden of regio's.


Als je de toegang tot het land wordt geweigerd omdat je niet aan dit beleid voldoet, ontvang je geen creditering of terugbetaling voor je bestelling.