Uživatelé služby StubHub International, kteří se účastní akcí během pandemie COVID-19, jsou povinni dodržovat pravidla a předpisy pro společenský odstup a ochranu zdraví (může být například nutné nosit roušku nebo respirátor, často si mýt ruce, nemít zvýšenou teplotu a podobně)  tak, jak to vyžaduje místo konání akce. 


Tyto předpisy a zásady uplatňuje místo konání a mohou se změnit. Pokud vám v důsledku nedodržení předpisů bude odepřen vstup do dané země nebo účast na akci, nedostanete za objednávku kredit ani peníze zpět.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k současné epidemiologické situaci mnoho zemí vyžaduje pro vstup na místo konání platné potvrzení ohledně COVID-19, které prokazuje úplné očkování, a/nebo negativní test na covid provedený těsně před účastí na živé akci. Před zakoupením vstupenky nebo účastí na akci si prosím pečlivě prostudujte pravidla každé země.


Účastí na akci na sebe berete veškerá rizika spojená s vystavením se nákaze COVID-19. Jednou z podmínek účasti na akci může být váš podpis prohlášení o tom, že místo konání, umělec, liga nebo tým nenesou odpovědnost za případné potíže. 


Místo konání nebo organizátor akce vám mohou podle vlastního uvážení přidělit jiná místa v zájmu dodržování společenského odstupu. Z tohoto důvodu se číslo vašeho místa může lišit od čísla uvedeného na vstupence.Objednávky, kterých se týkají omezující opatření

Pokud tým, místo konání nebo organizátor akce zruší platnost vstupenky z jakéhokoli jiného důvodu než kvůli chybě na straně kupujícího, budeme příslušnou objednávku považovat za zrušenou.Zrušené objednávky

  • StubHub International zruší nevyřízené platby prodejcům (nebo je získá zpět, pokud už byly zpracovány).
  • Kupujícímu vrátíme celou platbu zpět.
  • Prodejci nebudou čelit následkům podle našich zásad pro zrušené objednávky, ale můžeme je požádat o potvrzení, že jejich vstupenky pozbyly platnosti. Podrobné informace najdete v zásadách pro zrušené akce.
  • Pokud primární poskytovatel nezruší platnost prodejcových vstupenek nebo prodejce nedokáže zrušení platnosti prokázat,  ale zruší objednávku, bude prodejce čelit následkům podle našich zásad pro zrušené objednávky.

Poznámka: Prodejce nám musí oznámit veškeré změny míst. Pokud to neudělá, můžeme zrušit příslušné objednávky a naúčtovat mu poplatek podle našich pravidel pro uživatele.

 


Pravidla jednotlivých zemí týkající se veřejného zdraví a cestování

Uživatelé služby StubHub International, kteří si koupí vstupenky během pandemie COVID-19, jsou povinni dodržovat pravidla a zásady pro cestování a ochranu zdraví týkající se jejich země původu i země, kde se daná akce koná. Pravidla platí pro zákazníky, kteří přicestují z jiné země, i pro ty, kteří cestují mezi obcemi nebo regiony ve stejné zemi.


Pokud vám v důsledku nedodržení předpisů bude odepřen vstup do dané země, nedostanete za objednávku kredit ani peníze zpět.