Změna informací v objednávce může být způsobena tím, že týmy, místa konání a primární prodejci vstupenek někdy vydání vstupenek odkládají nebo mění způsob doručení kvůli neočekávaným okolnostem (to může být například změna bezpečnostních opatření, požadavky umělců, změny v technologiích a podobně).
 
Znamená to, že prodejci mohou vstupenky dostat jindy nebo jiným způsobem, než čekali. Pro nás to není důvod ke starostem a nemusí být ani pro vás.
 
Pamatujte, že vstupenky koupené ve službě StubHub jsou plně kryty naší zárukou FanProtect.
 
Pokud změnu objednávky považujete za nepřijatelnou, kontaktujte nás .